skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Koholm Å løber parallelt med Karup Å og afvander Flyndersø og Stubbergaard Sø ved Hjerl Hede. Der kan fanges fredfisk i åen samt gedder og aborre. I sæson kommer der også havørreder i åen.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Brown trout
Sea trout
Pike
Roach

Forecast