skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Varde Å, som dannes ved sammenløbet af Grindsted Å og Ansager Å, er Danmarks 4. største åsystem. Det afvander 1100 km². Ved åens udløb i Ho Bugt løber der mellem 7.500 til 50.000 liter vand i sekundet.

I åsystemet lever - som det nok eneste sted i verden - den særlige trio: laksen, snæblen og perlemuslingen.

Det store å-system har, selv efter danske forhold, i særlig grad været martret af dambrug, forureninger, reguleringer og spærringer. Men i 2010 åbnede det store snæbel projekt en stor del af åen og i 2022 forventes Holme å at blive ført tilbage til sit tidligere forløb. Spærringerne er snart væk, så fremtiden for åsystemet tegner lovende.

De største tilløb er Alslev Å, Linding å, Grindsted Å, Ansager Å, Kybæk, Skonager Lilleå, Kærbæk og Holme Å.

Over lange strækninger bedrives i dag et intensivt laksefiskeri og stednavne som Hodde, Nørholm, Vesterbæk, Vagtborg, Kongens Kær, Flyvepladsen og Alslev-svingene er forbundet med store oplevelser.

Varde Å løber ud i Vadehavet i bunden af Ho Bugt - uden at være reguleret af sluser. Derfor påvirkes engene langs den nederste del af åen af tidevandet. Naturens kræfter har frit spil og vandet har gennem årtusinder oversvømmet ådalen fra tid til anden.

De to store foreninger er Varde og Grindsted Sportsfiskerforeninger, der begge udfører vand- og fiskepleje og samarbejder sammen med andre foreninger i Varde Å Sammenslutningen.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Sea trout
Brown trout
Grayling
Salmon

Forecast

Rating

0.0

0 reviews

5
4
3
2
1

Rate this fishing place

Share your experience with others