skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Villestrup å løber ud i Mariager fjord på dens nordlige side. Udløbet er ved Oue Mølle, som ligger mellem Stinesminde og Vive. I Villestrup Å er der stor opgang af havørred, og samtidig en fin bestand af bækørred. Villestrup Å er en af de få kalkstrømme i Danmark, hvorfor vandtemperaturen forbliver på et nogenlunde konstant niveau hele året til fordel for vandinsekter, vandplanter og fisk.

Da alle dambrug langs åen nu er nedlagt, har Villestrup Å i dag en meget høj vandkvalitet.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Sea trout
Brown trout

Forecast

Rating

0.0

0 reviews

5
4
3
2
1

Rate this fishing place

Share your experience with others