skraafoto-N.jpg
skraafoto-S.jpg
skraafoto-E.jpg
skraafoto-W.jpg
skraafoto-T.jpg

Hammeren er en af de største- og på sin vis også, en af de mest barske fiskepladser på Bornholm. Fiskepladsen er enorm, storslået og ofte svær at regne ud. Dybt vand, store klipper og et voluminøst kuperet terræn kendetegner pladsen. Fiskepladsen går i og for sig fra Sandvig Strand til udfor Hammeren Fyr. En strækning på godt 2 km.

De mange klippeskær ude i vandet, samt de mange små vige i klipperne, er der man bør koncentrere sit fiskeri. Selvom havørrederne er at finde langs strækningen året rundt, er forår, sommer og efterår at foretrække. Foråret generelt frem for de andre årstider.

På grund af det dybe og til tider strømfyldte vand her, er dette en af de bedre fiskepladser om sommeren på Bornholm og pladsen er kendt for at levere store flotte havørreder i sommermånederne.

Bundforhold
Stenbund

Selvom det kan føles irriterende at vade i og gå på sten langs kysten, så det ofte en god indikator for, at der er optimale bundforhold for havørreden og dens fødeemner. Alt fra rullesten til store granitsten giver skjul for tanglopper, rejer og småfisk. Er der bølger, bliver disse fødeemner nemt hvirvlet op i vandsøjlen. En stenbund kan være god året rundt, men særligt i de kolde måneder med få fødeemner på det dybere vand. Stenbund med god dybde tiltrækker også andre rovfisk som torsk og hornfisk.

Dybt

Fiskepladser med dybt vand giver mulighed for mange arter samt flere former for fiskeri. Om sommeren kan det dybe vand være flere grader koldere end det lave, kystnære vand. Dette kan tiltrække rovfisk, der trives bedst i koldt vand. Om vinteren kan det have samme effekt, da det dybe vand er varmere end overfladevandet.

Blæretang

Sammen med ålegræsset er blæretang den mest fremtrædende vandplante langs de danske kyster. Denne tang hæfter sig på glatte overflader som sten, grus og andre variationer på bunden. Blæretangen er et godt skjul for fødeemner og fisk. Bundforhold med blæretang er et godt indikator for, at der er fisk i nærheden.

Bornholm.info
Læs mere om lystfiskeri på Bornholm
OBS

Du skal have et gyldigt fisketegn for at fiske her. Køb dit fisketegn via nedenstående link.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Torsk
Fladfisk
Sild
Hornfisk

Vejrudsigt