skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Holme å løber over 40 km fra Vorbasse til udløbet i Varde å ved Sig, og regnes for det fineste tilløb til Varde å - med et stort potentiale som lakse- og havørredvand.

I 2021 genoprettes den nedre del af åen med fuld vandføring via et stort naturgenopretningsprojekt som har modtaget finansiering fra de store naturfonde.

Åens forløb kan opdeles i fire strækninger. Øverst har vi strækningen opstrøms Hovborg, hvor åen løber vildsomt og med en sund bestand af bækørreder. Ned mod Starup løber åen varieret, strømmen er rask og meget af nutidens lystfiskeri foregår på denne strækning. Nedstrøms Starup - og særligt efter Puglund - ændrer åen karakter; svingene bliver bløde og runde og her består bunden næsten udelukkende af sandbund, og fiskebestanden er yderst begrænset. Nedstrøms Haltrup opstemmes åen og 90% af åens vand ledes over i Holme kanalen, der løber frem mod Karlsgårde sø - den kunstige kraftværkssø fra 1920.

De nederste 20 km af åen har i dag meget begrænset lystfiskeri, men med genopretningsprojektet bliver dette forhåbentlig forandret, og strækningen vil blive opholdsvand for laks og havørreder, ligesom der forventes anlagt mange nye gydebanker.

Holme å har således potentialet til at blive et interessant fiskevand med fiskeri efter laks, ørreder og stalling.

OBS

For at fiske i danske åer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Bækørred
Stalling

Vejrudsigt