skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Holme å løber over 40 km fra Vorbasse til udløbet i Varde å ved Sig, og regnes for det fineste tilløb til Varde å.

I 2021 blev den nedre del af åen genoprettet med fuld vandføring via et stort naturgenopretningsprojekt som har modtaget finansiering fra de store naturfonde.

Åens forløb kan opdeles i fire strækninger. Øverst har vi strækningen opstrøms Hovborg, hvor åen løber vildt og har en sund bestand af bækørred. Ned mod Starup løber åen varieret, strømmen er rask og meget af nutidens lystfiskeri foregår på denne strækning. Nedstrøms Starup - og særligt efter Puglund - ændrer åen karakter; svingene bliver bløde og runde og her består bunden næsten udelukkende af sandbund, og fiskebestanden er begrænset. Nedstrøms Haltrup var der tidligere en opstemning som dirigerede 90% af vandet over i Holme kanalen og videre ned mod Karlsgårde sø - den kunstige kraftværkssø fra 1920. Men nu er kanalen tømt for vand, og siden efteråret 2021 har åen på denne strækning løbet i sit gamle forløb med fuld vandføring. Strækningen vil i de kommende år finde en ny balance og sandsynligvis blive et vigtigt fiske-, gyde- og opvækstområde.

Holme å har således potentialet til at blive et interessant fiskevand med fiskeri efter laks, ørred og stalling.

OBS

For at fiske i danske åer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Bækørred
Stalling

Vejrudsigt

Bedømmelse

0,0

0 anmeldelser

5
4
3
2
1

Bedøm denne fiskeplads

Del din oplevelse med andre