skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Varde Å, som dannes ved sammenløbet af Grindsted Å og Ansager Å, er Danmarks 4. største åsystem. Det afvander 1100 km². Ved åens udløb i Ho Bugt løber der mellem 7.500 til 50.000 liter vand i sekundet.

I åsystemet lever - som det nok eneste sted i verden - den særlige trio: laksen, snæblen og perlemuslingen.

Det store å-system har, selv efter danske forhold, i særlig grad været martret af dambrug, forureninger, reguleringer og spærringer. Men i 2010 åbnede det store snæbel projekt en stor del af åen og i 2022 forventes Holme å at blive ført tilbage til sit tidligere forløb. Spærringerne er snart væk, så fremtiden for åsystemet tegner lovende.

De største tilløb er Alslev Å, Linding å, Grindsted Å, Ansager Å, Kybæk, Skonager Lilleå, Kærbæk og Holme Å.

Over lange strækninger bedrives i dag et intensivt laksefiskeri og stednavne som Hodde, Nørholm, Vesterbæk, Vagtborg, Kongens Kær, Flyvepladsen og Alslev-svingene er forbundet med store oplevelser.

Varde Å løber ud i Vadehavet i bunden af Ho Bugt - uden at være reguleret af sluser. Derfor påvirkes engene langs den nederste del af åen af tidevandet. Naturens kræfter har frit spil og vandet har gennem årtusinder oversvømmet ådalen fra tid til anden.

De to store foreninger er Varde og Grindsted Sportsfiskerforeninger, der begge udfører vand- og fiskepleje og samarbejder sammen med andre foreninger i Varde Å Sammenslutningen.

OBS

For at fiske i danske åer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Bækørred
Stalling
Laks

Vejrudsigt

Bedømmelse

0,0

0 anmeldelser

5
4
3
2
1

Bedøm denne fiskeplads

Del din oplevelse med andre