Lærkestien 2, 8800 Viborg

Ålestrup Lystfiskerforening råder over mange kilometer supergodt fiskevand ved Simested Å.

Navnet "Simested Å" klinger særdeles velkendt for de fleste havørredfiskere her til lands. Vandløbet varierer fra 4 til 8 meter i bredden, og det meste af året giver vandføringen en jævn til god strøm. Der er mange dybe huller på foreningens stykke, ligesom den nænsomme naturpleje giver fiskene mange fine skjulesteder.

Foreningens fiskevande