Nive Å's Lystfiskerforening

Lystfiskerforening

Hjortevænget 202, 2980 Kokkedal

Nive Å´s Lystfiskerforening, NÅL, blev stiftet den 29. marts 1973 med to formål. Det ene, at være forum for lystfiskere, hvor man kunne være fælles om en dejlig interesse, og det andet, at medvirke til fiskeudsætninger og ferskvandspleje.

Foreningen fik naturligt navn efter åen (Nive Å - Nivå). Navnet staves på den måde, som gamle folk i området fortalte var den oprindelige.

I 2009 fusionerede foreningen med Taxas Lystfiskerlaug.

Nive Å’s Lystfiskerforening havde ultimo 2020 209 medlemmer.