Odense Å Sammenslutningen

Sammenslutning

Østparken 142, 5220 Odense SØ

Formålet med Odense Å Sammenslutningen er at skabe og drive et fælles fiskevand i Odense og Stavids åers vandsystemer, for de i sammenslutningen deltagende selvstændige foreninger, således at disse optræder som en samlet enhed overfor de kommuner, som har lodsejerrettigheder til åerne, vandløbsmyndighederne, Danmarks Sportsfiskerforbund, lodsejere og lystfiskere.