Guldregnalle 7, 6920 Videbæk

Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) er en paraplyorganisation for bredejere, lystfiskerforeninger, konsortier og private udlejere i Skjern å systemet. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 4 valgt af bredejerne og 4 valgt af lystfiskere. Bredejere og lystfisker-repræsentanter samles til Repræsentantskabsmøde den 1. lørdag i november måned.