Sportsfiskerforeningen Fladså (Bundhugget)

Sport fishing association

Kanalvej 24, 4700 Næstved

Ikke nok med Sportsfiskerforeningen Fladså har noget af det bedste fiskevand i Susåen, joller i Tystrup og Bavelse sø, fiskestræk i Fladsåen, Såltø å, Even å og Ringsted å, så er det også en forening der udvikler sig for medlemmerne.

Kutterture, seniorture, juniorture, klubaftener… alt sammen for nok den laveste medlemspris på Sjælland.