skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Boller Sø er med et areal på 5 ha og et vandvolumen på ca. 45.500 m3 den største sø i Hjørring Kommune.
Gennemsnitsdybden er 0,91 m med en størstedybde på 1,35 m.

Søen har en god bestand af gedde, suder, karusse, skalle, rudskalle og karpe. Desuden er der registreret både ål og ørred. Fiskebestanden er således domineret af arter, der kan tåle store udsving i temperatur og meget lave iltkoncentrationer.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Pike
Perch
Roach

Forecast