skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Gyrstinge og Haraldsted søerne danner, sammen med Ringsted Å, det største sammenhængende vandnaturområde i kommunen. Søerne binder vandløb i nord og syd sammen lokalt og skaber en regional forbindelse til hele Susåsystemet.

Areal: 263.2 ha.
Maks. dybde: 10.4 m

I Gyrstinge Sø kan der fanges gedder, sandart, aborre, karpe og ål. Sandarten har haft en svær tid siden søen blev opdæmmet. Det gode fiskeri efter sandarten formodes at komme tilbage efter vandsænkingen.

Den mest optimale måde at fiske efter søens rovfisk på er ved at benytte fiskeriforeningernes både. Disse både gør det nemt for lystfiskeren.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Pike
Perch
Roach
Zander

Forecast

Rating

0.0

0 reviews

5
4
3
2
1

Rate this fishing place

Share your experience with others