skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Arresø er Danmarks største sø og ligger i Nordsjælland, og er samtidig en af de nordligste søer på Sjælland. Arresø er meget stor og vindpåvirkelig, hvilket man skal være opmærksom på, når man besøger søen.

Areal: 40.72 km2
Middeldybde: 3.1 m
Maks. dybde: 5.6 m

Arresø har en stor bestand af skalle, brasen, sandart og ål. Af andre fisk kan nævnes gedde, aborre, løje, rudskalle og hork. Sandarten, som blev udsat i 1927, er en særdeles fin spisefisk. Den er kendt for at have en meget svingende bestandsstørrelse, som topper med ca. 5-6 års mellemrum. F.eks. blev det i 2001 anslået, at 24% af fiskemassen var udgjort af sandart, kun overgået af skaller og brasen.

Lystfiskeri er tilladt i Arresø. Det er muligt at fiske fra alle de steder, hvor der er lovlig adgang og fra båd. Bredzonen må ikke befærdes. Samtidig har lystfiskeriforeninger fiskeret på en del steder af søen.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Pike
Perch
Roach
Zander

Forecast

Rating

0.0

0 reviews

5
4
3
2
1

Rate this fishing place

Share your experience with others