skraafoto-N.jpg (1)
skraafoto-S.jpg (1)
skraafoto-E.jpg (1)
skraafoto-W.jpg (1)
skraafoto-T.jpg (1)

Ved Hanstholm Havn finder man noget af Danmarks bedste molefiskeri. En sikkerplads for fladfisk, torsk, makrel. I perioder fanges der også multe, pighvar, havørred og havbars.

Fishing license

You must have a valid fishing license to fish here. Buy your fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Mackerel
Herring
Flatfish
Garfish
Sea bass

Forecast