skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Hostrup Sø ligger ca. 10 km syd for Aabenraa og er med sine 202 ha den største naturlige sø i Sønderjylland. Søen er forholdsvis lavvandet, med en middeldybde på ca. 2 meter og en max dybde på 6,8 meter.
Store dele af området ved Hostrup Sø er militære arealer med adgang forbudt.

Overdrevet Bjergskov er statsejet og har offentlig adgang. Her findes parkering ved Flensborgvej.

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hostrup-soe/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hostrup-naturomraader/

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Pike
Perch
Roach

Forecast

Rating

0.0

0 reviews

5
4
3
2
1

Rate this fishing place

Share your experience with others