skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Mossø ligger i Søhøjlandet nær Skanderborg, og er Danmarks fjerdestørste sø. Den er en del af Gudenå-systemet, og er cirka 10 km lang. Søen blev skabt under sidste istid, hvorfor det også er en af de danske søer med betydelige dybder ned til 22 meter.

Areal: 16,9 km²
Middeldybde: 9 m
Maks. dybde: 22 m

Mossø er kendt for sin utrolige artsrigdom, der tæller over 20 fiskearter. Blandt af dem med størst lystfiskermæssig værdi kan nævnes gedde, aborre, sandart, søørred. Søen har før været kendt som et godt sandartvand, da de havde gode livsbetingelser i det uklare, grumsede vand. Dog har introduktionen af den invasive vandremusling gjort, at vandet er blevet meget klart. Sandartfiskeriet er nu en skygge af sig selv, men det har gjort betingelserne bedre for gedde og aborre, som der nu findes fine bestande af.

Størstedelen af Mossø er privatejet af over 50 lodsejere, som er repræsenteret af Mossø Lodsejerforening. Hvis man vil fiske her, skal man have lov af en lodsejer. I østenden af søen findes der dog to små offentlige stykker, hvor alle må fiske. I vestenden nær Klostermølle har Silkeborg Fiskeriforening fiskeret.

Vil du sejle på Mossø? Så skal du bruge et Gudenå-bådnummer. Du kan ansøge om et gæstenummer her: https://www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/gaestenummer-ansoegning/

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Pike
Perch
Roach
Zander
Lake trout

Forecast

Rating

0.0

0 reviews

5
4
3
2
1

Rate this fishing place

Share your experience with others