skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Mossø ligger i Søhøjlandet nær Skanderborg, og er Danmarks fjerdestørste sø. Den er en del af Gudenå-systemet, og er cirka 10 km lang. Søen blev skabt under sidste istid, hvorfor det også er en af de danske søer med betydelige dybder ned til 22 meter.

Areal: 16,9 km²
Middeldybde: 9 m
Maks. dybde: 22 m

Mossø er kendt for sin utrolige artsrigdom, der tæller over 20 fiskearter. Blandt af dem med størst lystfiskermæssig værdi kan nævnes gedde, aborre, sandart, søørred. Søen har før været kendt for et vand at fiske sandart, da de havde gode livsbetingelser i det uklare, grumsede vand. Dog har introduktionen af den invasive vandremusling gjort, at vandet nu er blevet meget klart. Sandartfiskeriet er nu en skygge af sig selv, men det har gjort betingelserne bedre for gedde og aborre, der nu findes fine bestande af.

Størstedelen af Mossø er privatejet af over 50 lodsejere, som er repræsenteret af Mossø Lodsejerforening. Hvis man vil fiske her, skal man have lov af en lodsejer. I østenden af søen findes der dog to små offentlige stykker, hvor alle må fiske. I vestenden nær Klostermølle har Silkeborg Fiskeriforening fiskeret.

Vil du sejle på Mossø? Så skal du bruge et Gudenå-bådnummer. Du kan ansøge om et gæstenummer her: https://www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/gaestenummer-ansoegning/

OBS

For at fiske i danske søer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Gedde
Aborre
Skalle
Sandart
Søørred

Vejrudsigt