skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Det fredede landskab omkring Stubbergård Sø er velbevaret og præsenterer de naturvidenskabelige, kulturhistoriske og landskabelige værdier for offentligheden.
Fugle- og dyrelivet er rigt omkring Stubbergård Sø. Du kan være heldig at se fiskeørnen jage over søgen, et firben, der soler sig eller de toppede lappedykkeres dans på vander. Måske støder du også på spor efter oddere.

Fishing license

You must have a valid national fishing license to fish here - you may also need a fishing permit from an association or a private owner. Buy your national fishing license via the link below.

Season

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Season is only indicative and you must always read up on conservation times for the individual species and fishing spots.

Species

Pike
Perch
Roach

Forecast