skraafoto-N.jpg (2)
skraafoto-S.jpg (2)
skraafoto-E.jpg (2)
skraafoto-W.jpg (2)
skraafoto-T.jpg (2)

Det fredede landskab omkring Stubbergård Sø er velbevaret og præsenterer de naturvidenskabelige, kulturhistoriske og landskabelige værdier for offentligheden.
Fugle- og dyrelivet er rigt omkring Stubbergård Sø. Du kan være heldig at se fiskeørnen jage over søgen, et firben, der soler sig eller de toppede lappedykkeres dans på vander. Måske støder du også på spor efter oddere.

Jahreszeit

Jan.
Feb.
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez

Die Jahreszeit ist nur ein Hinweis und Sie müssen immer die Erhaltungszeiten für die einzelnen Arten und Angelplätze nachlesen.

Spezies

Hecht
Barsch
Rotauge

Prognose