skraafoto-N.jpg
skraafoto-S.jpg
skraafoto-E.jpg
skraafoto-W.jpg
skraafoto-T.jpg

Kronborg Pynten er særligt kendt for et godt allroundfiskeri, og er, af samme grund, tit meget velbesøgt. Specielt forår og efterår kan man opleve et godt fiskeri efter havørred, hornfisk, fladfisk, torsk og makrel. En af de primære årsager er fordi pladsen oftest har kraftig strøm som enten presser vandet nordpå eller sydpå fra Kattegat mod Østersøen eller omvendt.
Det er ikke muligt at vadefiske her.
Pladsen er nemt tilgængelig. Pladsen er velegnet til familie og børn.
OBS. Benyt den store offentlige parkering.

Bundforhold
Stenbund

Selvom det kan føles irriterende at vade i og gå på sten langs kysten, så det ofte en god indikator for, at der er optimale bundforhold for havørreden og dens fødeemner. Alt fra rullesten til store granitsten giver skjul for tanglopper, rejer og småfisk. Er der bølger, bliver disse fødeemner nemt hvirvlet op i vandsøjlen. En stenbund kan være god året rundt, men særligt i de kolde måneder med få fødeemner på det dybere vand. Stenbund med god dybde tiltrækker også andre rovfisk som torsk og hornfisk.

Leopardbund

Et kyststræk med sandbund og spredte sten med blæretang på, kalder man ofte leopardbund, da det minder om det mønster, vi ser på leopardens pels. Disse bundforhold er altid vigtige at fiske af, da havørreden ofte jager over sandet mellem tangbuske og sten. Kontrasten mellem sandet og fødeemnerne langs med blæretangen giver havørreden en fordel i jagten.

Ålegræs

Denne vandplante giver et suverænt skjul for de små fødeemner, og samtidig ilter de vandet omkring, hvilket giver gode vilkår for småfisk, rejer og tanglopper. Ålegræsset bliver også brugt som hvilested for havørreden, når den trækker langs kysterne og især i det sene efterår, hvor ørrederne er på vej mod åen.

Blæretang

Sammen med ålegræsset er blæretang den mest fremtrædende vandplante langs de danske kyster. Denne tang hæfter sig på glatte overflader som sten, grus og andre variationer på bunden. Blæretangen er et godt skjul for fødeemner og fisk. Bundforhold med blæretang er et godt indikator for, at der er fisk i nærheden.

Varieret

En kystplads med varierede bundforhold er ofte et godt valg, hvis man skal finde fiskene. På forskellige årstider foretrækker fiskene forskellige bundforhold – alt efter vejrforhold og fødeemnernes tilstedeværelse. Derfor kan det være effektivt at vælge pladser med varierede bundforhold, da man er næsten sikker på at kunne finde fisk over et længere stræk.

Dybt

Fiskepladser med dybt vand giver mulighed for mange arter samt flere former for fiskeri. Om sommeren kan det dybe vand være flere grader koldere end det lave, kystnære vand. Dette kan tiltrække rovfisk, der trives bedst i koldt vand. Om vinteren kan det have samme effekt, da det dybe vand er varmere end overfladevandet.

Fishing Zealand
Læs mere om lystfiskeri på Sjælland
OBS

Du skal have et gyldigt fisketegn for at fiske her. Køb dit fisketegn via nedenstående link.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Hornfisk
Makrel
Fladfisk
Sild
Torsk

Vejrudsigt

Bedømmelse

5,0

2 anmeldelser

5
4
3
2
1

Bedøm denne fiskeplads

Del din oplevelse med andre

Af Anonym • søndag den 18. december 2022

Dejlig fiskeplads

Gode muligheder for mange arter. Nemt for nye lystfiskere.

Af Benjamin • søndag den 18. december 2022

En plads til alle

Kronborg er en fantastisk fiskepladser hvor der er plads til nybegyndere og de hardcore.
Hvis man er gammel i gårde som man siger oh fisker efter en bestemt art. Så kan man blive virkeligt udfordret her.
Er man ny så skal man bare komme i maj og hele sommeren så er der masser af fisk og fange.
Hvert eneste år bliver der fanget havørred. Og der er store i mellem.
Man kan også fiske hele natten hvis man vil det.