DSC04193

Kontakt

Lystfisker Danmark

Rådhus Allé 5
5610 Assens

info@fishingindenmark.info

Lystfisker Danmark

’Lystfisker Danmark’ er navnet på det projekt som gennemfører initiativerne i den nationale strategi for Lystfiskeri, i perioden 2018-2021. Strategien er forankret i Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Assens Kommune er ansvarlig for den konkrete gennemførelse af initiativer i den nationale strategi for lystfiskeri og har til dette formål etableret Lystfisker Danmark.

Det er Lystfisker Danmark som har udviklet og driver FishinginDenmark.info

 

Måske har vi svaret du leder efter

Hvilke andre initiativer er der i den nationale lystfiskerstrategi?

Udover at etablere FishinginDenmark.info er der tre initiativer:

  • Gennemføre kampagner i 2021 og 2022 for at fremme interessen om dansk lystfiskeri.
    • Rettet mod Familier/børn
    • Rettet mod Kvinder
    • Rettet mod tyske lystfiskere
  • Støtte frivilligt arbejde inden for vandpleje og lystfiskeri.
  • Planlægge og opføre et oplevelsescenter omkring vand og lystfiskeri.

Derudover nævner strategien også en række andre tiltag, herunder større fokus på vand- og fiskepleje, som det vil være ønskeligt at gennemføre, men som der ikke er afsat midler til i strategiperioden.

Hvad sker der efter 2021; stopper initiativerne så?

Der er i øjeblikket finansiering til og med 2021. Lystfisker Danmark arbejder på at skabe opbakning til en ny strategiperiode, som kan sikre at initiativerne kører videre, og muliggøre nye tiltag til gavn for dansk lystfiskeri.

Er det primært et projekt for lystfisker turisme?

Overordnet set handler projektet om at forbedre lystfiskeriet i Danmark, til gavn for lokale og tilrejsende lystfiskere. Lystfisker Danmark arbejder ud fra den præmis, at rent vand og sunde habitater er en forudsætning for et bæredygtigt lystfiskeri og for øget lystfiskerturisme. Vi arbejder også ud fra den antagelse, at lystfiskerturisme kan fremme forståelsen for, at vi skal passe bedre på vandnaturen i Danmark – og det er der brug for.

Hvad forstår Lystfisker Danmark ved ’bæredygtigt lystfiskeri’?

At vi kun præsenterer lystfiskeri i fiskevande som kan tåle et vist fiskepres; at vi spreder fiskeriet så der ikke opstår ’trængsel’ ved fiskevande; at lystfiskerne fisker skånsomt og følger faglige anbefalinger; at lystfiskerne rydder op efter sig og at lystfiskerne er engagerede i vandplejearbejde.

Er Lystfisker Danmark en del af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)?

Nej, Lystfisker Danmark er baseret på en statslig bevilling og er afgrænset til at gennemføre de initiativer som fremgår af den nationale strategi for lystfiskeri. I gennemførelsen af strategien har vi et tæt samarbejde med DSF, ligesom vi samarbejder med andre aktører inden for lystfiskeriet.

Vil I promovere fiskevande som alle ikke har adgang til?

Nej, Lystfisker Danmark vil understøtte traditionen i Danmark med at almenheden har adgang til de gode fiskevande, og vi vil derfor ikke vise private fiskevande, hvor det er enten svært eller dyrt at få adgang til.

Hvilke projekter arbejder Lystfisker Danmark med som kan forbedre fiskevandene?

Vi udvikler en guide til bedre og flere vandplejeprojekter; vi støtter et projekt til forbedring af stalling bestanden i fire større vandløb, vi planlægger en national vandplejedag, vi arbejder med et projekt omkring ’Fremtidens lystfiskerforening’ ligesom vi planlægger andre projekter som endnu er på et tidligt stadie.

Kan man købe fisketegn og fiskekort på den digitale platform?

Nej. Fisketegn købes som nu via Fiskeristyrelsen, www.fisketegn.dk og fiskekort købes bl.a. på www.fiskekort.dk. Men vi ser gerne, at den digitale platform bliver stedet, hvor man køber fisketegn og fiskekort, såfremt der er opbakning til dette.

Er der noget fiskeri som får mere opmærksomhed end andet?

Kystfiskeri efter havørred præsenterer vi på den digitale platform som Danmarks signaturfiskeri; et fiskeri af høj kvalitet og hvor der er plads til mange. Og et fiskeri hvis kvalitet vi kan påvirke i positiv retning ved at arbejde med vandpleje i danske vandløb. Men vi giver også en udførlig præsentation af andre former for lystfiskeri.

Er der noget lystfiskeri, som ikke bliver præsenteret på den digitale platform?

Vi giver ikke en detaljeret præsentation af eksempelvis fiskeri efter bækørreder, stallinger og karper. Disse typer af fiskeri tåler ikke et stort fiskepres i øjeblikket.

Kan lystfiskeri i Danmark blive så populært, at der blive trængsel ved fiskevandene, hvorved oplevelserne bliver dårligere for den enkelte lystfisker?

Den risiko er til stede. Den skal undgås ved at fiskepresset fordeles, så lystfiskerne ikke klumper sig sammen. Og samtidig skal vi arbejde mod en situation, hvor alle vandløb, søer og indre farvande har høj økologisk tilstand og sunde fiskebestande – så er der plads til endnu flere lystfiskere.

Hvem henvender Lystfisker Danmark sig til?

Alle som er interesseret i lystfiskeri. Vi skelner ikke mellem om man fisker sild, P&T, kyst eller laks, men repræsentere spændende fiske-universer for alle de typer fiskeri der tåler et vist fiskepres. 

Kontakt os

Har du behov for direkte kontakt er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående oplysninger.

 

 

Troels Holstein Kaa

Troels Holstein Kaa
Projektleder, Fishing in Denmark
troels@lystfiskerdanmark.dk

Arne Kvist Rønnest
Projektchef, Lystfisker Danmark
arne@lystfiskerdanmark.dk