skraafoto-N.jpg
skraafoto-S.jpg
skraafoto-E.jpg
skraafoto-W.jpg
skraafoto-T.jpg

Svenskehavnen ligger på strækningen mellem Nexø og Årsdale. Ca. 2 km nord for Nexø ad strandvejen, her Årsdalevej, dukker skiltet op med Svenskehavnen.

Kør ned til den lille P-plads. Når du kigger ud over havet fra p-pladsen, ser du herfra den lille bugt, Svenskehavnen. Midt i bugten er der løse havslebne granitsten, og der ligger nogle gamle rustne slæbesteder. Det er svært at vade her, der er mange huller og blæretangbælter, hvor du ikke kan se bundforholdene, så en vadestav og forsigtighed er nødvendigt. Bevæg dig mod nordsiden af bugten, hvor du kan finde nogle sten at stå på.

Når dette stræk på små 100 meter er fisket, kan du gå op på klippe-plateauet og bevæge dig ud til yderpunktet af bugten. Herfra kan du spinnefiske ud mod et klipperev lige frem for, og dette kan gøres uden Waders, og der kan bruges lidt tungere grej.

Bundforhold
Stenbund

Selvom det kan føles irriterende at vade i og gå på sten langs kysten, så det ofte en god indikator for, at der er optimale bundforhold for havørreden og dens fødeemner. Alt fra rullesten til store granitsten giver skjul for tanglopper, rejer og småfisk. Er der bølger, bliver disse fødeemner nemt hvirvlet op i vandsøjlen. En stenbund kan være god året rundt, men særligt i de kolde måneder med få fødeemner på det dybere vand. Stenbund med god dybde tiltrækker også andre rovfisk som torsk og hornfisk.

Dybt

Fiskepladser med dybt vand giver mulighed for mange arter samt flere former for fiskeri. Om sommeren kan det dybe vand være flere grader koldere end det lave, kystnære vand. Dette kan tiltrække rovfisk, der trives bedst i koldt vand. Om vinteren kan det have samme effekt, da det dybe vand er varmere end overfladevandet.

Blæretang

Sammen med ålegræsset er blæretang den mest fremtrædende vandplante langs de danske kyster. Denne tang hæfter sig på glatte overflader som sten, grus og andre variationer på bunden. Blæretangen er et godt skjul for fødeemner og fisk. Bundforhold med blæretang er et godt indikator for, at der er fisk i nærheden.

Bornholm.info
Læs mere om lystfiskeri på Bornholm
OBS

Du skal have et gyldigt fisketegn for at fiske her. Køb dit fisketegn via nedenstående link.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Hornfisk

Vejrudsigt