Dagmarsgade 36, st. 2., 2200 København N

Klubben er stiftet i slutningen af 1970érne i Postgirokontoret, og har gennem hele den aktive periode haft hoved fokus på hav- og kystfiskeri, men har dog enkelte aktiviteter hvor der fiskes i sø/å/mose.
Klubbens størrelse har i en årrække ligget på 60 - 70 medlemmer, hvoraf hvoraf ca 30% er meget aktive lystfiskere både i klubregi og i privat regi.

Nogle af klubbens medlemmer tager desuden ud i resten af verden og prøver fiskelykken.

Klubben fører liste over klubrekorder både på indenlandsk og udenlandsk fangede fiskearter.
Kan findes på klubbens hjemmeside

Klubben er medlem af Dansk Havfisker Forbund

Foreningens fiskevande