Københavns Sportsfiskerklub

Lystfiskerforening

Finsensvej 44D, 2000 Frederiksberg

KSK blev stiftet d. 20. april 1941 under 2. verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark. Mulighederne for fiskeri blev efterhånden meget ringe, da man faktisk kun havde cyklen som transportmiddel. I stedet for koncentrerede man sig om kasteøvelser og lidt fiskeri ved moler.

Disse forhold er naturligvis svære at sætte sig ind i for nutidens lystfiskere. KSK har dog efter befrielsen, og den udvikling der er sket inden for lystfiskeri, kunnet udvikle sig til en alsidig klub med mange tilbud med fiskeri fra kysten og i klubbens både på søerne og havet, hvilket fremgår af de tilbud, som du kan læse om på en af de andre sider.