Kaltoftvej 2, 6510 Gram

Ribe Sportsfiskerforening har fiskeret i kilometervis på noget af Danmarks bedste havørredvand. Der er derudover en fin laksebestand og her bliver hvert år fanget fisk på over 10 kg.
Foreningen råder reelt over havørred- og laksefiskeri fra øst for Ribe til helt op til åsystemets gydebanker.
Medlemskort giver ret til fiskeri i Ribe å, Gels å, Flads å samt i Hjortvad å.

Vi er også en del af Gelså Sammenslutningen der i sig selv råder over 37 km å-strækning.