Sydvestjysk Sportsfiskerforening

Lystfiskerforening

Krogvej 21, 6700 Esbjerg

Sydvestjydsk Sportsfiskerforening

Foreningens klubhus: Randersvej 47 i 6700 Esbjerg

SSF råder over fiskerettigheder i Konge Å, Sneum Å, Holsted Å, Varde Å, Grindsted Å, Ansager Å og Karlsgårde Sø med tilløbskanal (Holme Kanal).