Tommerup Lystfiskerforening

Lystfiskerforening

Verninge Skole, Langstedvej 1, 5690 Tommerup

Tommerup Lystfiskerforening er en mindre forening, som blev startet i 1998. Der er i dag ca. 65 medlemmer i foreningen. Vi har klubaftener hver tirsdag i lige uger kl. 1900 –2200 på Verninge Skole Langstedvej 1, 5690 Tommerup .

Klubben arrangerer fisketure på havet, til kyst og sø m.v., ligesom der er mange aktiviteter til vores klubaftener. Vi bygger binder fluer, støber blink, m. m .

Klubben har – gennem Odense Å sammenslutningen – adgang til fiskeretten i ca. 40 km af Odense å, dog ikke i et sammenhængende stykke.

Medlemskab i foreningen dækker ligeledes medlemskab i Danmarks Sportsfiskerforbund samt i Odense Å sammenslutningen.

Interesseret, – så er du velkommen til at besøge os i klubben, ligesom du kan kontakte bestyrelsen, for yderligere oplysninger.

Foreningens fiskevande