DSC04193

Kontakt

Lystfisker Danmark

Rådhus Allé 5
5610 Assens

info@fishingindenmark.info

Lystfisker Danmark

Lystfisker Danmark

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
DK-5610 Assens, Dänemark
Telephone: +45 64 74 74 74
Central Business Register - CVR 29189692

info@fishingindenmark.info

Geschäftsführer: Arne Kvist Rønnest

 

Wer sind wir?

Lystfisker Danmark „Lystfisker Danmark“ (Angeln in Dänemark) ist der Name des Projekts, in dessen Rahmen die Initiativen der nationalen dänischen Strategie für das Angeln für den Zeitraum von 2018 bis 2021 durchgeführt werden.

Die Strategie wird vom Dänischen Ministerium für Lebensmittel, Landwirtschaft und Fischerei verwaltet. Die Gemeinde Assens ist für die konkrete Durchführung der Initiativen der nationalen Strategie für das Angeln verantwortlich und hat zu diesem Zweck „Lystfisker Danmark“ gegründet.

„Lystfisker Danmark“ hat FishinginDenmark.info entwickelt und verwaltet die Seite.

 

FAQ (Danish)

Hvilke andre initiativer er der i den nationale lystfiskerstrategi?

Udover at etablere FishinginDenmark.info er der tre initiativer:

  • Gennemføre kampagner i 2021 og 2022 for at fremme interessen om dansk lystfiskeri.
    • Rettet mod Familier/børn
    • Rettet mod Kvinder
    • Rettet mod tyske lystfiskere
  • Støtte frivilligt arbejde inden for vandpleje og lystfiskeri.
  • Planlægge og opføre et oplevelsescenter omkring vand og lystfiskeri.

Derudover nævner strategien også en række andre tiltag, herunder større fokus på vand- og fiskepleje, som det vil være ønskeligt at gennemføre, men som der ikke er afsat midler til i strategiperioden.

Hvad sker der efter 2021; stopper initiativerne så?

Der er i øjeblikket finansiering til og med 2021. Lystfisker Danmark arbejder på at skabe opbakning til en ny strategiperiode, som kan sikre at initiativerne kører videre, og muliggøre nye tiltag til gavn for dansk lystfiskeri.

Er det primært et projekt for lystfisker turisme?

Overordnet set handler projektet om at forbedre lystfiskeriet i Danmark, til gavn for lokale og tilrejsende lystfiskere. Lystfisker Danmark arbejder ud fra den præmis, at rent vand og sunde habitater er en forudsætning for et bæredygtigt lystfiskeri og for øget lystfiskerturisme. Vi arbejder også ud fra den antagelse, at lystfiskerturisme kan fremme forståelsen for, at vi skal passe bedre på vandnaturen i Danmark – og det er der brug for.

Hvad forstår Lystfisker Danmark ved ’bæredygtigt lystfiskeri’?

At vi kun præsenterer lystfiskeri i fiskevande som kan tåle et vist fiskepres; at vi spreder fiskeriet så der ikke opstår ’trængsel’ ved fiskevande; at lystfiskerne fisker skånsomt og følger faglige anbefalinger; at lystfiskerne rydder op efter sig og at lystfiskerne er engagerede i vandplejearbejde.

Er Lystfisker Danmark en del af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)?

Nej, Lystfisker Danmark er baseret på en statslig bevilling og er afgrænset til at gennemføre de initiativer som fremgår af den nationale strategi for lystfiskeri. I gennemførelsen af strategien har vi et tæt samarbejde med DSF, ligesom vi samarbejder med andre aktører inden for lystfiskeriet.

Vil I promovere fiskevande som alle ikke har adgang til?

Nej, Lystfisker Danmark vil understøtte traditionen i Danmark med at almenheden har adgang til de gode fiskevande, og vi vil derfor ikke vise private fiskevande, hvor det er enten svært eller dyrt at få adgang til.

Hvordan kan lystfiskerforeningerne helt konkret få gavn af Lystfisker Danmark?

Ved at foreningerne bliver præsenteret på den digital platform; ved at de lokale fiskemuligheder bliver vist; ved at lokale fiskearrangementer præsenteres; ved at vise offentligheden omfanget og værdien af lystfiskeri, og ved at Lystfisker Danmark bidrager til projekter som kan forbedre fiskevandene?

Hvilke projekter arbejder Lystfisker Danmark med som kan forbedre fiskevandene?

Vi udvikler en guide til bedre og flere vandplejeprojekter; vi støtter et projekt til forbedring af stalling bestanden i fire større vandløb, vi planlægger en national vandplejedag, vi arbejder med et projekt omkring ’Fremtidens lystfiskerforening’ ligesom vi planlægger andre projekter som endnu er på et tidligt stadie.

Kan man købe fisketegn og fiskekort på den digitale platform?

Nej. Fisketegn købes som nu via Fiskeristyrelsen, www.fisketegn.dk og fiskekort købes bl.a. på www.fiskekort.dk. Men vi ser gerne, at den digitale platform bliver stedet, hvor man køber fisketegn og fiskekort, såfremt der er opbakning til dette.

Hvem henvender Lystfisker Danmark sig egentlig til?

Alle som er interesseret i lystfiskeri i Danmark. Vi skelner ikke mellem om man fisker efter sild, laks eller gedder, men præsenterer spændende fiske-universer for alle de typer af fiskeri som kan tåle et vist fiskepres?

Er der noget fiskeri som får mere opmærksomhed end andet?

Kystfiskeri efter havørred præsenterer vi på den digitale platform som Danmarks signaturfiskeri; et fiskeri af høj kvalitet og hvor der er plads til mange. Og et fiskeri hvis kvalitet vi kan påvirke i positiv retning ved at arbejde med vandpleje i danske vandløb. Men vi giver også en udførlig præsentation af andre former for lystfiskeri.

Er der noget lystfiskeri, som ikke bliver præsenteret på den digitale platform?

Vi giver ikke en detaljeret præsentation af eksempelvis fiskeri efter bækørreder, stallinger og karper. Disse typer af fiskeri tåler ikke et stort fiskepres i øjeblikket.

Kan lystfiskeri i Danmark blive så populært, at der blive trængsel ved fiskevandene, hvorved oplevelserne bliver dårligere for den enkelte lystfisker?

Den risiko er til stede. Den skal undgås ved at fiskepresset fordeles, så lystfiskerne ikke klumper sig sammen. Og samtidig skal vi arbejde mod en situation, hvor alle vandløb, søer og indre farvande har høj økologisk tilstand og sunde fiskebestande – så er der plads til endnu flere lystfiskere.

Kontaktiere uns

Wenn Sie direkten Kontakt benötigen, können Sie uns jederzeit unter den folgenden Informationen kontaktieren.

 

 

Troels Holstein Kaa

Troels Holstein Kaa
Projektleder, Fishing in Denmark
troels@lystfiskerdanmark.dk

Arne Kvist Rønnest
Projektchef, Lystfisker Danmark
arne@lystfiskerdanmark.dk