skraafoto-N.jpg
skraafoto-S.jpg
skraafoto-E.jpg
skraafoto-W.jpg
skraafoto-T.jpg

Pissebækken er en vanskelig plads at komme frem til, hvilket betyder, at man oftest har pladsen for sig selv. Gåturen er besværlig, så lad være med at tage for meget udrustning med. Fiskeriet er dog ofte super godt.

Bunden består mest af klipper og store sten. Vadefiskeri er besværligt og egentlig er det ikke nødvendigt at vade særlig langt ud. Ca. 40-50 meter ude fra kysten fiskes over 6-8 meter dybt vand. Koncentrer fiskeriet omkring de store stenblokke ved Pissebækken. Der er ingen fredning ved bækken.

Bundforhold
Stenbund

Selvom det kan føles irriterende at vade i og gå på sten langs kysten, så det ofte en god indikator for, at der er optimale bundforhold for havørreden og dens fødeemner. Alt fra rullesten til store granitsten giver skjul for tanglopper, rejer og småfisk. Er der bølger, bliver disse fødeemner nemt hvirvlet op i vandsøjlen. En stenbund kan være god året rundt, men særligt i de kolde måneder med få fødeemner på det dybere vand. Stenbund med god dybde tiltrækker også andre rovfisk som torsk og hornfisk.

Blæretang

Sammen med ålegræsset er blæretang den mest fremtrædende vandplante langs de danske kyster. Denne tang hæfter sig på glatte overflader som sten, grus og andre variationer på bunden. Blæretangen er et godt skjul for fødeemner og fisk. Bundforhold med blæretang er et godt indikator for, at der er fisk i nærheden.

Bornholm.info
Læs mere om lystfiskeri på Bornholm
OBS

Du skal have et gyldigt fisketegn for at fiske her. Køb dit fisketegn via nedenstående link.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Havørred
Hornfisk

Vejrudsigt

Bedømmelse

0,0

0 anmeldelser

5
4
3
2
1

Bedøm denne fiskeplads

Del din oplevelse med andre