Bækholmen 90, 5240 Odense NØ

O.S.K. er en gammel klub fra 1942 som blev startet som Geddeklub.
Den startede faktisk med at hedde Odense Sportsfisker Club.

Første vande var det nederste af Lindved Åen og Odense Å
fra Ejby Bro til Åsum Bro og til Kanalen.

Første projekt var oprensning af Odense Å.
De første foredrag var: Hvordan pakker du din rygsæk og
foredrag om tatning af ål.

Man startede de første møder på Den Gamle Kro i Overgade
den første tirsdag i måneden.

Første år kostede et medlemskab 24 kr. med 10 kr. i indskud.

Det første år indkøbte man tre både til Arreskov Sø, hvor man havde fiskeret de første år.
Man afholdt møde om fisketrappe i Odense Å og om udsætninger af Ørred og Laks.
Første år var skudt igang og klubben har ikke stået stille siden.