Vilkår for brug af Fishing in Denmark

Lystfisker Danmark
Rådhus Allé 5
5610 Assens

info@fishingindenmark.info

 

Senest opdateret 9. maj 2022

Vilkår for brug af Fishing in Denmark app/platform

Formålet med disse vilkår og betingelser for brug af hjemmeside og app, er at definere de regler for brug af “Fishing in Denmark” (i det følgende benævnt “Appen”), der er udgivet af Lystfisker Danmark, en del af Assens Kommune.

Ved at installere Appen og/eller tilgå Appen som gæst og/eller bruger accepterer du ubetinget og uden forbehold alle vilkårene for brug af Appen, som er defineret nedenfor. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for Brug af Appen, beder vi dig om ikke at bruge Appen.

Ethvert besøg og/eller enhver brug af Appen skal foregå i overensstemmelse med disse vilkår for brug.

Fishing in Denmark forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse vilkår for brug af Appen, herunder alle eller nogle af bestemmelserne i vilkårene for brug af Appen, for at kunne tilpasse dem til ændringer i tjenester, tekniske ændringer, juridiske- eller lovgivningsmæssige ændringer eller ved lancering af nye tjenester. De gældende vilkår for brug af Appen er dem, der gælder på den dato, hvor brugeren opretter forbindelse til eller bruger Appen.

Fishing in Denmark opfordrer brugeren til regelmæssigt at holde sig opdateret om den seneste version, der er tilgængelig i selve Appen og på Fishing in Denmark portalen.

 

PERSONDATA OG SAMTYKKE

Ved brug af Fishing in Denmark app giver du, Fishing in Denmark (Lystfisker Danmark) samtykke efter databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a til at behandle dine personoplysninger og gemme dine data på Fishing in Denmark's servere i den tid din bruger er aktiv. Ved oprettelse af en bruger på Fishing in Denmark accepterer du, at Fishing in Denmark (Lystfisker Danmark) opbevarer personoplysninger, så som e-mail og navn, samt andre data der oprettetes i app'en (Oplevelser, fangster og fisketure). 

Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at Fishing in Denmark app'en og platform kan personliggøres for brugeren og brugeren har mulighed for at gemme og dele ønsket data på platformen, så som oplevelser, fisketure, fangster mv. 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til info@fishingindenmark.info og få slettet din bruger og persondata fra vores system.

Lystfisker Danmark vil aldrig bruge din e-mail til markedsføring, kontakte dig med tilbud eller videregive din persondata til trejdepart uden samtykke.

Der kan forekomme at, Lystfisker Danmark kontakter dig over e-mail med vigtige nyheder fra Fishing in Denmark appen eller tekniske opdateringer der vedrører din bruger.  

Lystfisker Danmark opbevarer dine data efter gældende lovgivning omkring GDPR. 

PUSH BESKEDER

Fishing in Denmark anvender push beskeder til at informere brugere af app'en med nyheder, vigtig information, opdateringer mv. Push beskeder kan altid deaktiveres på brugerens telefon.

 

REGISTRERING AF FISKETURE OG FANGST

Når der oprettes fisketure og fangster i Fishing in Denmark app'en, giver man samtykke til at Fishing in Denmark må videregive den data til DTU Aqua/Fangstjournalen, sammen med e-mail og navn. Data vil være anonym og ikke delt med andre brugere på hverken Fishing in Denmark eller Fangstjournalen.

Du kan læse mere om persondata i Fangstjournalen her: https://fangstjournalen.dtu.dk/fangst.nsf/pagePersonData.xsp

Ved oprettelse af brugerdata i Fishing in Denmark app'en accepterer man disse vilkår. Ønsker man ikke at dele data til videnskab og forskning, bedes man ikke bruge app'en. Ønsker man at slette sin bruger, se nedenstående afsnit. Ved sletning af bruger i Fangstjournalen bedes man kontakte dem.

Læs mere om vores persondatapolitik her. 

 

SLETNING AF BRUGER OG DATA

Ønsker man ikke længere at være bruger i Fishing in Denmark skal man blot skrive til info@fishingindenmark.info og vi vil fjerne dine data samt adgang. 

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte den afdeling, der behandler sagen. Du må gerne i henvendelsen oplyse hvilken sag eller sagstype, det drejer sig om. Du finder kontakt oplysninger her www.assens.dk/kontakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger, herunder formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, hvor lang tid vi opbevarer oplysningerne med videre.

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er vi underlagt en journaliseringspligt, hvilket betyder, at vi i almindelighed ikke må slette oplysninger, når de først er indgået i en sag. De rigtige oplysninger vil blive tilført sagen, men af hensyn til journaliseringspligten kan vi ikke slette de urigtige oplysninger.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til begrænsning, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

Ret til dataportabilitet:
Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få flyttet dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at klage:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

INDHOLD OG MATERIALLE RETTIGHEDER

Ved oprettelse og deling af data/indhold i Fishing in Denmark, forbeholder Fishing in Denmark sig ophavsrettighederne på data/indhold, så som billeder, tekster og data. Fishing in Denmark kan frit genanvende disse materialer på andre medieplatforme. 

Indhold fra Fishing in Denmark platformen samt app, må ikke udgives, gengives, deles eller bruges af 3. part i andre sammenhænge uden skriftlig aftale med Fishing in Denmark (Lystfisker Danmark v. Assens Kommune). 

 

DELING AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN

Ved deling af billeder, tekst og andet data på Fishing in Denmark platformen er det strengt forbudt at dele seksuelle, pornografiske, politiske eller krænkende indhold.

Indhold skal være markedsføringsneutralt og man må ikke promovere produkter, mærker, virksomheder mv. 

Som bruger på Fishing in Denmark må man kun have 1 aktiv bruger. Navnet for ens bruger skal være et reelt navn og man må om ingen omstændigheder udgive sig for at være andre, end den man er eller være misvisende, krækende eller forulempende. 

Fishing in Denmark forbeholder sig rette til at udelukke brugere der ikke overholder vilkår og betingelser for brug. I særlige forhold kan politianmeldelse af brugere være nødvendigt. 

 

TILGÆNGELIGHED

Appen er som udgangspunkt tilgængelig 24 timer i døgnet, med mindre der driftforstyrrelser eller andet, der gør at app'en ikke er tilgængelig. 

Tilgængelighedserklæring for Fishing in Denmark platformen

https://www.was.digst.dk/fishingindenmark-info

 

BETINGELSER

Som bruger på Fishing in Denmark accepterer man, at have læst disse betingelser/vilkår for brug, inden brug af hjemmeside og app.