Grindsted Å
Grindsted Å1
Grindsted Å2

Ansager Å

Vandplejeprojekt

13.09.2017

Efter et lang træk, lykkes det af få fjernet stemmeværket og fisketrappen i Ansager Å ved tidligere Risdal Dambrug. Dette projekts formål var at skabe fri passage og lige ledes udvikle gyde- pg opvækstforholdende i åen. Helt konkret bestod projektet af 1) At fjerne stemmeværket og fisketrappen 2) At udvide profilet nedstrøms fisketrappen 3) At udlægge sten og gydegrus for at forbedre gyde- og opvækstforholdende i Ansager Å.

Vis på kort