vegen jernbanen.jpg

Gode stryg i Vegen Å

Vandplejeprojekt

16.11.2017

Opstrøms jernbanebroen i Vegen er lavet et nyt stryg ca. 20 m lang og i åens bredde med 50 m3 gyde grus.

Nedstrøms broen ved Munkbro i Vegen er åen gravet bredere og der er lavet et stryg på ca. 30 m og 6 til 7 m bredt med 72 m3 gydegrus og enkelte ""skjulesten"".

Ved gangbroen over Vegen å ved Museumsparken er det eksisterende stryg tilført 20 m3 gydegrus.

Vis på kort