Hjerm Bæk 2 28.10.20.jpeg
Hjerm Bæk 28.10.20.jpeg

Hjerm Bæk

Vandplejeprojekt

28.10.2020

Hjerm Bæk i Struer Kommune genåbnet på lang strækning.
Projektet gennemføres og finansieres af Struer Kommune og medfører, at der graves et helt nyt vandløb på 300 m med et slynget forløb I vandløbet udlægges f.eks. bunker af grus og sten, som kan fungere som gydebanker for ørred. Forhåbentligt tager ørrederne godt imod projektet, så gydninger kan bidrage til fiskebestanden i den vestlige del af Limfjorden.

Vis på kort