Kybæk

Kybæk

Vandplejeprojekt

07.09.2020

Projektet består i at udelægge gydegrus og skjulesten på 30 lokaliteter i vandområdet. Lige ledes vil der på 4 lokaliteter blive nedbrudt gamle betonstyrt og stenramper, som end i mellem skaber spærringer for fiskebestande. Samlet set anlæggedes 2000m2 grusstryg, som er egenet til laks og havørred. Formålet med projektet var at sikre målet om god økologisk tilstand i vandløbet.

Vis på kort