hulbækjpg.jpg

Styrt i Hulbæk fjernet

Vandplejeprojekt

19.11.2020

Hulbæk er et mindre tilløb til Storåen, og her var der et styrt ved en rørunderføring, der vanskeliggjorde opgangen i bækken. Den 6. november blev der udlagt 15 kubikmeter gydegrus og 3 kubikmeter store sten omkring røret, så faldet blev udlignet.

Vis på kort