25 mio. til nationalt Kyst- og Lystfiskercenter

Pakhus 1 (1)
23. november 2022

Lystfisker Danmark v. Assens Kommune har netop fået tilsagn på 25 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden til opførelse af det kommende nationale kyst- og lystfiskercenter der bliver placeret på Assens Havn.

Med placeringen ved Assens Havn kommer centeret til at ligge ved noget af Danmarks bedste vandnatur og lystfiskerdestination i Lillebælt. Den centrale placering giver mange muligheder for besøgende og centerets aktiviteter. A.P. Møller Fonden støtter projektet for at bidrage til at øge danskernes kendskab til livet under vandet. Fra fauna til forurening.

Centeret bliver både et fysisk lærings- og oplevelsescenter og en portal til oplevelser i vandnaturen. Formålet er at give de mange besøgende viden om den ukendte, fascinerende verden af dyr og planter, der lever under overfladen samt fremme kendskabet til og lysten til lystfiskeri.

"Med centeret vil vi vende Danmark på hovedet og vise de ukendte danske vandlandskaber, så danskerne får viden og nysgerrighed om de ’landsdele’ som findes under vand. Centeret vil blive et knudepunkt i dansk lystfiskeri og vi håber på den måde at kunne bidrage til en langsigtet god udvikling af dansk lystfiskeri", siger projektchef Arne Kvist Rønnest.

Med A.P. Møller Fondens bevilling mangler der omkring 20 mio. kr. til oplevelsescenteret er fuldt finansieret. Bevillingen har stor signalværdi i forhold til at tiltrække øvrige bidragsydere til projektet og dermed få den sidste del af finansieringen på plads. Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår Kyst- og Lystfiskecenteret forventes indviet. Det afhænger af, hvornår finansieringen er endeligt på plads.

Fakta

  • På finansloven i 2018, blev der afsat 32 mio. kroner til den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri.

  • Assens Kommune er valgt som værtskommune til at føre strategien ud i virkeligheden.

  • Ud af de 32 mio. kroner er de 22 mio. kroner øremærket til at etablere et kyst- og lystfiskercenter.

  • Opførelsen af centeret forventes at beløbe sig til 70 – 75 mio. kroner samt diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.

 

 

DSC00130 (1)

OPLEV KYSTEN har gennem 2022 afholdt kyst- og lystfiskerevents i Assens området. Se mere på https://oplevkysten.dk