70.000 regnbueørreder på fri fod

Adobestock 332471943 Preview (1)
16. november 2022

Lystfiskere samles i massevis for at opfiske de 70.000 undslupne regnbueørreder fra ulykken ved Musholms opdrætsanlæg i Storebælt. Tidligere på ugen blev et opdrætsbur påsejlet af en erhvervsfisker, der resulterede i, at 70.000 regnbueørreder frit kunne svømme ud i havet.

For lystfiskere betyder det, at der i en periode kan fanges regnbueørreder, langs kysten omkring Sjælland, Fyn og den østkysten af Jylland. I Danmark har vi et godt havørredfiskeri og regnbueørreder ser man sjældent langs kysten. Regnbueørreden er en invasiv art fra Nordamerika der normalt kun bliver brugt i opdræt til fødevare og fiskesøer (P&T) i Danmark. 

Denne unikke lystfisker-mulighed for at fange regnbueørreder, og samtidig hjælpe vores natur, ved at fjerne de invasive fisk, er en alle tiders aktivitet. For at fiske efter regnbueørrederne skal man have et statsligt fisketegn og være opmærksom på fredningsbælter mv. 

Er vores vilde havørredbestand i fare?

Vi har spurgt fiskebiolog Kaare Manniche Ebert omkring udslippet og hvilke betydning de invasive fisk kan have for den naturlige bestand af ørreder. 

"Erfaringerne fra det store udslip i 2013 var, at en lang række mindre vandløb på Sjælland fik besøg af regnbueørreder, der prøvede at gyde oven i de vilde ørreders gydning. Det kan selvfølgelig påvirke sårbare vilde bestande, at deres befrugtede æg graves op og dør. Der er dog ingen dokumentation for, at tidligere store udslip har haft blivende negative konsekvenser for de vilde bestande" fortæller Kaare Manniche Ebert

Pressede vandløb tæt på Musholm

"Et noget overset problem er dog, at det øgede fiskeri – og her tænker jeg især på fiskeri med garn – som helt sikkert vil indfinde sig i Storebælt de kommende uger, vil medføre, at vilde ørreder fanges og dør i garnene. De farvede ørreder er jo fredede, så dem vil lystfiskere kunne genudsætte i levedygtig stand. Mens det samme næppe er muligt for en garnfisker. Så konklusionen er, at de undslupne regnbueørreder ret sikkert i et vist omfang vil påvirke de vilde bestande i vandløb med skrøbelige bestande – dog nok primært i relativ nærhed af Musholm. Jeg kan i den forbindelse ikke lade være med at tænke på, at de vilde ørreder i Tude Å og Halleby Å, der begge ligger tæt ved Musholm, er hårdt presset. Der er mange grunde til det, men kan de tilbagevendende udslip også være en faktor? Vi ved det ikke…" fortæller Kaare Manniche Ebert

Hjælp os med at blive klogere på regnbueørrederne

Ved at registrere ens fangster af regnbueørreder i den danske natur kan vi alle bliver klogere på disse invasive arter - deres overlevelse, udbredelse og påvirkning på vores naturlige arter. Brug Fishing in Denmark eller Fangstjournal appen til at indberette dine fisketure og fangster. Så bidrager du med vigtig data til forskning og videnskab. 

Læs mere https://www.fiskepleje.dk

Hvor finder vi de undslupne regnbueørreder?

Hvordan vil en regnbueørred leve efter et udslip og hvor finder man dem?

”Erfaringerne fra tidligere udslip viser, at regnbuerne i løbet af kort tid vil sprede sig relativt meget. Vi så fx allerede regnbueørreder i Vejle Å mindre end en uges tid efter et større udslip i fra et havbrug i Horsens Fjord. Da mere end 200.000 regnbuer undslap ved en stor storm i 2013, blev de fundet over alt i de indre farvande. Lige fra vandløb nord for Limfjorden til i farvandet omkring Als - og så langt væk som i et bornholmsk vandløb. Så de spreder sig helt vildt!" fortæller Kaare Manniche Ebert

Kan de overleve og selv finde føde?

"De er jo i god foderstand, så på grund af de lave vandtemperaturer i det næste halve års tid vil de kunne overleve flere måneder uden at tage føde til sig. Men erfaringerne viser, at langt de fleste dør inden for de næste måneder. Jeg har dog selv elektrofisket nogle meget store regnbuer, der stod i et lille vandløb, hvor de havde overlevet i næsten et helt år. De var meget magre – men i live. De har helt sikkert i et vist omfang ædt vilde ørreder i vandløbet, men på den konkrete lokalitet – den øvre del af Tryggevælde Å – var der dog gode tætheder af vilde ørreder" fortæller Kaare Manniche Ebert

Siden udslippet har folk berettet om regnbueørreder langs kysten hele vejen til Djursland og østkysten af Jylland, men det er dog stadig langs de Vestsjællandske kyster de bliver fanget i stor stil. Om en uges tid kan resten af Danmark begynde at fange dem. Det tager kun få dage for at komme mange kilometer væk fra fiskeburene. Har man lyst til at prøve kræfter med at opfange regnbueørrederne kan man nemt komme i gang. Først skal de findes på kysten og derefter minder fiskeriet meget om vores havørredfiskeri. Dog skal man ofte fiske langsommere til dem og med mindre agn. På sociale medier kan man ofte finde grupper eller sider hvor lystfiskere deler information omkring fangster af regnbueørreder på kysten.