Flere og større laks

424A0959
8. februar 2021

DTU's bestandsanalyser fra 2020 viser stor fremgang for laksen i Sneum Å - samtidig viser undersøgelsen også et markant større gennemsnit i størrelsen på laksen. Lystfiskere kan derfor se frem til en større kvote i de kommende år og måske chancen for en rigtig stor Sneum Å laks. 

Siden 2015 er bestanden gået fra et estimeret antal opgangslaks på 1.200 til 1.606 laks og gennemsnitsstørrelsen er gået fra 69 til 76 cm. Største laks der blev elfisket under undersøgelsen var hele 110 cm. 

I øjeblikket bliver der årligt udsat laksesmolt for kompensere for spærringer og andre unaturlige forhold i åen. Målet er at Sneum Å skal løbe naturligt så det fulde potentiale for åen kan opfyldes. Siden 2015 er der lavet flere naturgenopretningsprojekter og efterfølgende vandplansprojekter har gjort, at der i dag er fri passage til 102 km laksevand. 

Læs hele nyheden og mere om de danske laksebestande her: https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/02/laks-i-sneum-aa-2020