Forskningsforsøg skal dokumentere effekten af udsætning af havørred

20220410 163221
11. oktober 2022

Et nyt forskningsprojekt skal dokumentere effekten af udsætninger af havørred omkring Fyn og Øerne. Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og DTU-Aqua starter historiens største mærkningsforsøg af ørreder i Danmark.

Fra foråret 2023 vil alle udsatte ørredsmolt på Fyn, Langeland og Ærø være fedtfinneklippet. Her har man i mange år udsat omkring 350.000 havørreder, årligt. De udsatte havørreder kommer fra naturlige fisk der bliver fanget ved elektrofiskeri. De fangede moder- og faderfisk bliver taget med til til strygning på klækkeriet, hvorefter de bliver sat tilbage i naturen. De små ørreder vil få deres fedtfinner klippet inden de igen bliver udsat i naturen - ved at klippe finnerne kan lystfiskere se forskel på de naturlige ørreder og de udsatte ørreder.

Allerede i foråret 2023 vil de små fedtfinneklippede ørreder blive sat ud i mundingerne af de fynske åer og i fremtiden skal de fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling, som vil give et klart billede af udsætningernes effekt. En viden man ikke tidligere har haft omkring udsætninger i Danmark. 

"Der udsættes årligt for ca. 3,5 mio. kr. ørred-smolt i Danmark under Fiskeplejen. Vores viden om effekten af udsætningerne, herunder i hvor stort omfang de bidrager til at forbedre lystfiskeriet, er sparsom. Derfor er denne undersøgelse særdeles relevant, ikke alene for Havørred Fyn, men også for Fiskeplejen i det hele taget." - Anders Koed - Professor og Sektionsleder - DTU Aqua

LYSTFISKERE SKAL BIDRAGE MED VIGTIG VIDEN

Dataindsamlingen vil blive udført i samarbejde med lystfiskerne og DTU Aqua. DTU Aqua leder et Citizen science projekt ”Fangstjournalen”, hvor lystfiskere igennem en årrække har kunnet bidrage med viden om de danske fiskebestande, ved indrapportere data fra deres fisketure via en app ”Fangstjournalen”. Det vil ligeledes være muligt at bidrage med data fra Fishing in Denmark appen når man gemmer sine fisketure og fangster.