Fremtidens lystfiskerforening

201877 Fremtidens Lystfiskerforening WEB[1]

Hvad er en lystfiskerforening egentlig? Hvor mange lystfiskere er medlem – og hvordan ser fremtiden ud for foreningerne?

21. januar 2022

En af indsatserne i den nationale lystfisker strategi handler om at støtte det frivillige arbejde. Derfor har Lystfisker Danmark gennemført projektet ’Fremtidens Lystfiskerforening’. Der er tale om den første, større kortlægning af frivillighed inden for dansk lystfiskeri.

Læs rapporten

Se rapporten og få viden om danske lystfiskerforeninger

Analysen er gennemført med et indefra-perspektiv, hvor man ser på menneskene i foreningerne, bestyrelsernes arbejde, foreningernes opgaver og kommunikation. Til det formål har de godt 200 lystfiskerforeninger leveret data.

Der er også et udefra-perspektiv. 1.500 lystfiskere er blevet spurgt om, hvorfor de ikke er medlem af en lystfiskerforening, og hvad der kunne motivere dem til at blive medlem.

Rapporten og dens konklusioner og anbefalinger er for længst sendt ud til bestyrelserne rundt i Danmark.

’Det handler ikke så meget om en pæn rapport med tabeller og analyser, men om at den nu bliver brugt af foreningerne. Og de kan bruge den til at tage et sundheds-tjek på sig selv’, siger projektchef Arne Kvist Rønnest, Lystfisker Danmark.

Hvilken lystfiskerforening ønsker du at blive medlem af? Find din forening her

Lystfiskerforeninger – en vigtig del af ’frivilligheds-Danmark’

Foreningerne løser vigtige opgaver

  • Afvikler et aktivitetsprogram med ture og aktiviteter og udgør dermed et interessefællesskab
  • Sikrer fiskeret til medlemmerne (lejer adgang via lodsejere)
  • Bidrager til fiske- og vandpleje inden for deres geografiske område
  • Rekrutterer lystfiskere ved at formidle om lystfiskeri og ved at ’uddanne’ nye lystfiskere
  • Løser obligatoriske indrapporteringsopgaver forbundet med visse typer af lystfiskeri

Lystfiskerforeninger i Danmark har siden slutningen af 1800-tallet arbejdet for at fremme lystfiskeriet. Foreningerne har været vidner til, at søer blev tørlagte, vandløb blev kanaliserede, og fjordområder blev inddæmmede. De har stået i forreste række for at minimere skaderne og at få genoprettet vandnaturen. De har uddannet lystfiskere og været arenaer for lystfiskerhistorier og fornøjeligt samvær. Lystfiskeri rimer på passion; det er en verden, hvor der er meget at glædes over og også meget at kæmpe for og imod. Lystfiskerforeningerne har derfor, dengang som nu, et potentiale for at iscenesætte stærke fællesskaber og tilbyde meningsfyldte opgaver.

Foreningerne er organiseret i klassisk dansk foreningstradition med bestyrelse, udvalg, generalforsamling, et klubhus, medlemmer og vedtægter. Styrken er høj grad af kontinuitet og evne til at løse de opgaver, som kræver ’det lange, seje træk’, såsom at opnå tillidsfulde relationer til lodsejere og interessenter.

Men foreningerne er visse steder udfordrede af svag rekruttering til bestyrelses- og udvalgsarbejde og af den nye situation, som opstår, når sociale medier gør det nemt at dele oplevelser og læring. Man kan ’uddanne’ sig som lystfisker på nettet, og via Facebook-grupper kan man organisere aktiviteter for ligesindede – så hvad skal man egentlig med en forening?

Opgaven for foreningerne er at tage bestik af denne virkelighed og derudfra gentænke, hvordan fremtidens lystfiskerforening ser ud.