Frivillige giver kysten en hånd

9Ec2ca86d1a71e73a59592c2efef0313320fdd32
8. december 2021

Bliv Kysthjælper

Tilmeld Kysthjælper nyhedsbrevet og få de seneste opdateringer på projektet samt muligheden for at deltage som frivillig

Over de næste 4 år skal frivillige hjælpe de danske kyster til gavn for fisk, dyr og planteliv. Projektet Kysthjælper er landsdækkende men starter som pilotprojekt i Limfjorden, Århus Bugten, Horsens Fjord og ved Assens. Projektet er finansieret af VELUX-fonden og biolog Erik Haar Nielsen er ansat som projektleder.

Allerede nu er der udlagt 200 tons marksten fra lokale landmænd ud i Horsens Fjord og dermed er der skabt nye levesteder for fisk, dyr og planter. Sten som man tidligere har fjernet fra de Danske kyster til byggerier, diger og fundamenter. 

Stenkyster, rev og varierede havbunde er vigtige skjul og levesteder for fisk. På sten vokser der planter hvor smådyr som rejer, tanglopper og småfisk skjuler sig i - disse er vigtige fødeemner for bl.a. torsken og havørreden. Udover udlægning af sten til rev skal Kysthjælper projektet igangsætte en større udplantning af ålegræs, samt lave muslingebanker til filtrering af vandet. 

Når Kysthjælper projektet reetablerer og skaber nye levesteder, kan lystfiskerne glæde sig over flere fisk i fremtiden. 

Læs mere om Kysthjælper-projektet her
Kysthjælper.dk