Stallingen forsvinder - selv på overvågede forsøgsstrækninger

Udklip (2)
17. marts 2022

Skarv kan ikke skræmmes væk af lystfiskernes patruljering viser de første erfaringer fra PROJEKT STALLING

Fire strækninger patruljeres

  • Grindsted å på strækningen fra Utoft Dambrug til Tingvejen. Ansvarlig: Grindsted Sportsfiskerforening.
  • Gudenåen ved Vilholt. Ansvarlig: Vilholtklubben af 1960.
  • Øvre Storåen ved Ørre-Sinding. Ansvarlig: Holstebro og Omegns Fiskeriforening.
  • Arnåen ved Øster Højst (tilløb til Vidåen). Ansvarlig: Sportsfiskerforeningen Vidå
De første resultater fra PROJEKT STALLING er ikke positive. Daglig patruljering ved udvalgte strækninger for at skræmme skarv væk fra vandløbene har ikke haft den ønskede effekt, og bestanden af stalling ved de overvågede forsøgsstrækninger viser en fortsat nedadgående tendens. Over 14 måneder er antallet af større stalling i Gudenåen næsten halveret, til 92 fisk per 1000 meter. Ved Grindsted å forsvandt der ligeledes en meget stor andel af stallinger hen over 2020-2021 vintersæsonen. Der er tale om nogle af Danmarks fineste strækninger som før skarv begyndte at fouragere i vandløb havde flere hundrede større stallinger per km.
 
De foreninger som deltager i PROJEKT STALLING har for nyligt været sammen for at evaluere indsatsen. Alle deltagerne har erfaret, at skræmme-tiltag i sig selv ikke har en effekt. Selv på steder med en del trafik ved vandløbene vil skarv fortsætte med at fouragere – sådan som det skete i kuldeperioder i vinteren 2021. De foreløbige erfaringer viser, at der er brug for mere vidtgående tiltag, hvis stallingen skal beskyttes.
 
På trods af de negative resultater har de fire foreninger givet hinanden håndslag på at fortsætte projektet også i 2022, og alle vandløbsstrækninger bliver elfisket 1 eller 2 gange i løbet af de næste otte måneder. Med disse yderligere data vil man endeligt kunne konkludere om en sådan lokal og frivillig patruljeringsindsats har en effekt.
 
Projektchef ved Lystfisker Danmark, Arne Kvist Rønnest, hæfter sig ved at den nye skarvforvaltningsplan bygger på det princip, at udfordringerne med skarv skal løses lokalt fremfor en generel håndtering af problemet. ’Grundtanken bag PROJEKT STALLING er netop at man på specifikke strækninger forsøger at løse problemet. På den måde giver projektet vigtig viden i forhold til den fremtidige skarvforvaltning i Danmark. De foreløbige resultater tyder desværre ikke på, at den nye skarvforvaltningsplan er tilstrækkelig i forhold til at beskytte stallinger i Danmark’, siger Arne Kvist Rønnest.Sådan gennemføres projektet

  • De fire strækninger bliver jævnligt patruljeret i perioden 15/8 – 31/3, og helst hver dag, især i de kritiske perioder med koldt vejr.
  • DTU Aqua har lavet et logbogssystem, hvor der krydses af hvad der er blevet set m.v. på hver tur, ligesom DTU Aqua gennemfører el-fiskning på strækningerne, så man kan følge udviklingen i bestandene.
  • Der er indkøbt vildkameraer foreninger som et supplement til patruljeringerne.
  • Det er et langt sejt træk, der venter for foreningerne. Det positive er, at man ved at en sund bestand af stalling hurtigt kan etableres, hvis forholdene er de rette.
  • Stallingen er særlig sårbar over for skarv prædation, fordi fiskene opholder sig ude i vandsøjlen og ofte i mindre stimer.
 
Projektdeltagerne er de fire foreninger, Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua og Lystfisker Danmark

Se filmene

Følg med når vi over tre filmklip sætter fokus på arbejdet med at beskytte den elegante laksefisk.