Stallingen i Danmark skal reddes!

28Fb97027b55aaa7da42b03b64c74bf2b0f26634
onsdag den 29. juni 2022

En gruppe af lystfiskerforeninger har bedt miljøminister Lea Wermelin om at udarbejde en national forvaltningsplan for stalling

Forskerne siger det, og lystfiskerne siger det. Stallingen er truet. Laksefisken som normalt lever i en række jyske vandløb, er enten forsvundet fra vandløbene eller bestandene er helt i bund.

Projekt Stalling

Frivillige ildsjæle der holder af stalling og ørred ved de øvre vandløbssystemer patruljerer udvalgte strækninger ved fire vigtige stalling-vandløb.

Lystfiskerforeninger har i flere år på frivillig basis arbejdet med Projekt Stalling projektet som handler om at forbedre vilkår for stallingen ved fire store vandløbssystemer i Jylland. De erkender nu, at der er brug for en langt større indsats, og har bedt miljøministeren om, at der udarbejdes en national forvaltningsplan for stallingen.

En sådan plan skal beskrive situationen, kortlægge årsagerne til stallingens tilbagegang og så skal der gennemføres tiltag på kort sigt.

Foreningerne skriver i henvendelsen til ministeren:
’Situationen er meget kritisk, og hvis bestandene, som har været i vandløbene siden sidste istid, uddør, så får vi dem aldrig tilbage. Vi appellerer derfor til, at der straks afsættes ressourcer til at gennemføre de initiativer, som vurderes nødvendige for at redde stallingen’.

Den nationale strategi for lystfiskeri handler om at støtte de frivillige foreningers arbejde med vand- og fiskepleje og at forbedre lystfiskeriet i Danmark og herfra har man støttet foreningernes arbejde med at beskytte stallingen. Projektchef Arne Kvist Rønnest siger:
’Stallingbestandens kollaps i Danmark er et problem både i forhold til biodiversitet, friluftsliv og grøn outdoorturisme. Får vi bestandene tilbage til det kendte niveau vil det både være til gavn for de lokale lystfiskere langs vandløbene og understøtte den lystfiskerturisme som der ønskes i den nationale strategi for lystfiskeri.’