Vil have rovfiskene tilbage til brakvandet

Ikke Navngivet 2 Kopier
fredag den 1. september 2023

En bred gruppe af kommuner og faglige organisationer har udarbejdet en faglig anbefaling med målsætninger og tiltag for at genetablere rige bestande af gedder og aborrer, og seks borgmestre beder nu fiskeriministeren og miljøministeren om handling.

Danmark har en meget unik bestand af gedder og aborrer i det sydsjællandske farvand. Fiskene har igennem 10.000 år indordnet sig til at leve i salte vande, selvom de egentligt er ferskvandsfisk. På 50 år er de disse bestande gået fra være store og sunde til nu truet og i flere områder, næsten udryddet. Tilbagegangen skyldes f.eks. udledning af nærringsstoffer, manglende gyde- og opvækstområder, prædation samt overfiskeri.

På baggrund af den helt nye faglige anbefaling, der er udarbejdet på tværs af kommuner, forskere, frivillige og organisationer har borgmestrene i de seks sydsjællandske kommuner netop henvendt sig til miljøminister Magnus Heunicke og fiskeriminister Jacob Jensen med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk.

Havørred Fyn projektet eller det jyske lakseeventyr var aldrig blevet til noget, hvis der ikke var blevet tænkt stort. Med Rovfiskene tilbage er vi oppe i samme liga. Det handler om en strategisk satsning som på sigt skal skabe et stort og bæredygtigt lystfiskeri’ fortæller Arne Kvist Rønnest, Projektchef Lystfisker Danmark

Læs mere om projektet og hent rapporten her "Rovfiskene tilbage"

IMG 4407

"Rovfiskene tilbage til brakvandet” er en faglig anbefaling udarbejdet af Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, DTU Aqua, Naturstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Københavns Universitet, Fishing Zealand og Lystfisker Danmark, med bidrag fra lokale ressourcepersoner.