skraafoto-N.jpg
skraafoto-S.jpg
skraafoto-E.jpg
skraafoto-W.jpg
skraafoto-T.jpg

Søerne ligger i en grusgrav umiddelbart nord for Himmelev nord for Roskilde. Grusgraven ligger forholdsvis højt i terrænet, og oplandet til søerne er formodentligt overvejende begrænset til selve grusgravsområdet.
Bortset fra et mindre kildetilløb fra øst til den nordlige sø er der ingen synlige tilløb eller afløb, og søerne står antageligt i forbindelse med grundvandet. Terrænet skråner fra syd mod nord, og ved kraftige nedbørshændelser kan søerne løbe over, hvorved vandet vil løbe fra det sydlige bassin til det nordlige og videre til de lavere liggende bassiner mod nord.

OBS

For at fiske i danske søer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Sæson er kun vejledende og man skal altid læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.

Arter

Aborre
Gedde
Skalle

Vejrudsigt