Niels Juels Vej 9, 4640 Faxe

Køge sportsfiskerforening er stiftet i 1944, er en meget aktiv forening, og har et bredt udvalg af aktiviteter og fiskevande.

Foreningen har fiskeret i størstedelen af Tryggevælde å og Køge å.
Der sælges dagkort til nedre stræk af Tryggevælde å på foreningens hjemmeside.

Foreningens vandplejeudvalg har siden starten af 00'erne været meget aktive med restaureringer af vandløb på det nordlige Stevns og sydlige Køge bugt. Vandplejeudvalget udfører hvert år elektrofiskeri efter havørred moderfisk, og udsætningerne af knap 40.000 havørreder i lokalområdet er baseret på netop de moderfisk.
Yderligere er vandplejeudvalget også indvolveret i projekter og undersøgelser af Aborrer og Gedder i lokalområdet.

Foreningens juniorudvalg er uden sidestykke. Udover ugentlige aktiviteter for juniorerne hele året, fisketure og aftener i klubhuset, arrangeres der flere ture om året til forskellige lokationer i hele Danmark.

Foreningen har også fiskeret i Kimmerslev- og Dalby Sø, hvor der begge steder er egen båd, der kan bookes af medlemmerne.

Foreningens kystudvalg arrangerer mange kystture om året - Primært på Stevns.
Her kan medlemmerne deltage og få en masse guldkorn af erfarne Stevns kystfiskere. Turene fordeler sig over hele året, og det sociale er i centrum.

Foreningens havudvalg arrangerer havture med båd adskillige gange om året.

Vandpleje