Torskefiskeri kan være sjovt, udfordrende og intenst

Torsken er kendt som den traditionelle nytårsret, men for lystfiskeren er den skæggede fisk meget mere end blot en god spise. Den er en både sjov og smuk fangst for enden af linen, og så kan den tilmed blive rigtig stor.

Fiskeriet efter torsk er ideelt fra småbåde eller turbåde, da torsken ofte går på dybere vand og samles her i store flokke. I Danmark har vi en tradition for turbådsfiskeri, og turbådene kan findes i det meste af landet, hvor der er et godt torskefiskeri i nærheden.

Torsken bliver også fanget fra moler og havne, hvor dybden og fødeemnerne er til stede. Dette fiskeri er sjovt for erfarne såvel som nye lystfiskere og børn og unge.

Angeln Mit Kinder

Grej til torskefiskeri

Torskefiskeri fra mole og havn stiller ikke store krav til dit grej. Det er dog vigtigt, at din stang ikke er alt for let, da fangsten ofte skal løftes op over molens og havnens sten. Derudover kan torsken godt lide at bore sig ned i vegetationen på bunden, når du fighter den. Og her gælder det om at bruge stangens kræfter til at holde den fra bunden.

Kæmpe torsk?

Den størst fangede torsk vejede 55,5 kg og blev fanget i Finnmark. Danmarksrekorden ligger på 36,25 kg og blev fanget i 2014.


En stang på 7-9 fod med en kastevægt på omkring de 40 g og et robust spinnehjul er perfekt til formålet. Linen behøver ikke at være tyk. Bruger du flettet line, kan du bruge en line på omkring 0.17mm. Det sikrer dig god kontakt til din agn, når den synker mod bunden. Bruger du nylonline, så brug ikke mere end 0.30 mm. Det sikre lange kast. Bliver nylonlinen for tyk, mister man kasteegenskaber, samt du mister føling med agnen på grund af vandpresset på linen.

Fisker man fra mole eller havn, er det vigtigt at kunne lande fisken sikkert. Vær opmærksom på, hvilket område du er i, og hvor langt der er ned til vandet. Mindre torsk kan løftes op i linen, men når den store torsk hugger, er det bedst at have et langt net med sig til at kunne lande fisken. Sørg for, at skaftet er langt nok til at kunne nå helt ned til vandspejlet.

Når du fisker på havne og moler så sæt dig godt ind i reglerne i det område, du gerne vil fiske. Der kan være restriktioner på, hvor du må fiske.

DSC 9672

Metoder

Det, som gør torsken så vanvittigt interessant, er, at den kan fanges på et væld af metoder fra mole, båd eller kyst. En af de mest populære og effektive metoder er kastefiskeri med pirk, blink eller gummiagn. Da torsken mest opholder sig langs bunden, så er det vigtigt at kunne komme hurtigt ned til fisken.

En måler?

Hvis du hører,  at en lystfisker har fanget en ”måler”, så betyder det, at man har fanget en torsk på over 10kg.

Når du har kastet ud, lader du dit blink, pirk eller gummiagn synke til bunden. Vær her opmærksom på, hvilke bundforhold du fisker på. Er du i et område med mange store sten, skal du forsøge at holde krogen fri fra stenene. Her kan det være en god idé at bruge gummiagn, hvor krogen vender opad. Så får du færre bundhug.  

Når agnen har ramt bunden, begynder du at trække langsomt ind på hjulet med det samme. Det kan man enten gøre ved at spinne langsomt ind eller lave små ryk i stangtoppen, hvorefter agnen falder mod bunden igen. Det er en god idé at lade agnen falde ned mod bunden flere gange under indspinningen. Oftest opholder torsken sig langs bunden, og derfor gælder det om at være tæt på bunden med ens agn. Men ingen regel uden undtagelser, så har man ikke succes ved bunden, så fisk lidt højere i vandsøjlen.

Husk at tage en tang med til at afkroge torsken. Torsken er nemlig en grovæder, så agnen kan sidde dybt nede i gabet. 

2018 01 6 Erik Müller CATCH Cod
DSC6256

Vidste du?

Vidste du, at torskens skægstub er fyldt med sensorer, som torsken bruger til at finde mad med?

Fredning og mindstemål

Mindstemål

Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbning Fjord: 35 cm

Skagerrak/Kattegat: 30 cm

Bælterne og Østersøen: 35 cm

Torsk i Øresund

I 2024 skærpes regler for torskefiskeriet i Øresund. Fra 1. januar 2024 må der ikke hjemtages torsk fanget i Østersøen og Øresund. 

Find de udvalgte områder her 


Sæson

Man kan fange torsk hele året rundt, men højsæsonen ligger i efteråret, vinteren og forår. Betyder det så, at du ikke skal fiske den i sommeren? Tværtimod? Du har stadigvæk chancen for at fange mange torsk, som kæmper godt og smager fantastisk.

Torsk

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
DSC 9686

En gammel torsk

Torsken kan blive op til 25 år gammel og veje over 50 kg!

Geografi og forhold

Torsken er udbredt i hele Nordatlanten, omkring hele Grønland og Nordamerika. I Danmark findes den i Skagerrak, Kattegat og i Østersøen. Engang var den meget almindelig langs de danske kyster, og i de sene aftentimer kunne man fange mange torsk i fine størrelser. I dag er det stort set ikke muligt langs kysten, så det kystnære torskefiskeri er koncentreret omkring havne og moler.

Torsken opholder sig fra det helt kystnære ned til dybde på 600 meter. Den har det bedst i temperaturer mellem 2 til 10 grader, men kan overleve i op til 20 grader.

DSC 5889
2018 12 85 Erik Müller CATCH Cod (1)

Vidste du?

Vidste du, at torsken kan ligge op mod 9 millioner æg?

Biografi

Når torsken er yngel, lever den hovedsageligt af larver. Senere i livet indgår små krebs og orme i diæten, og når torsken er voksen, vil den typisk kun spise forskellige arter af fisk som sild, brisling og tobis. Den store mund kan indhalere store byttedyr, og man ser ofte at torsken spiser fisk, som man næsten ikke skulle tro var muligt at den kan sluge.

Torsken gyder i Nordsøen i februar-marts, i Kattegat i januar-februar og i Østersøen i marts-september. I de indre danske farvande gyder torsken i Øresund, området nord for Øresund og længere nordpå ved svenskekysten.

De gydemodne torsk samler sig på 30-60 meters dybde, og æg og sæd gydes frit i vandet, mens hanner og hunner stryger sig op af hinanden. Efter gydningen stiger de befrugtede æg op til vandoverfladen, hvor de flyder omkring, til de efter 3-4 uger klækkes til 4-5 mm lange larver.

Når ynglen er ca. 3 måneder, søger den ned mod bunden som oftest på lavere vand mellem alger og ålegræs. Om efteråret, når yngelen er 12-15 cm lang, søger den ud på dybere vand, hvor den bliver resten livet.

Torsken kan blive rigtig stor i Danmark. Den danske rekord ligger på 36,25 kg og blev fanget i 2014 i Nordsøen.

Officiel dansk rekord: 36,25 kg