Væthvej 51, 8870 Langå

Kort over vores fiskevande:
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/fiskevande_iframe.php?id=Fiskevande

I LSFs fiskevand er der indberetningspligt på Laks, Havørred og Gedde. Der kan indberettes fra dette link:
https://gudenaasammenslutningen.dk/mysql_indbert_gl/default.php

Samtidig er bla. følgende gældende:
Husk, at havørreden er fredet i Grøn Zone(Gudenåen opstrøms Jernbanebroen v. Langå) hele 2021. Fanges de her, SKAL de skånsomt genudsættes!

Husk også, at der må højst samlet hjemtages 2 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet regnbueørreder er undtaget.

Der henvises i øvrigt til vores Regulativ og Vedtægter, som er gældende for alle, som fisker i vores fiskevand:
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/vedtagter_iframe.php

Info om dagkortkøb ses her:
https://www.langaa-sf.dk/tekstfiler/dagkort.php

Velkommen til vores fiskevand